Kwatee Training en Coaching

Sander coacht

Hoewel de aanleiding niet altijd fijn hoeft te zijn, is wat mij betreft een coachingstraject een prettige aangelegenheid voor je. In een goede sfeer met respect, diepgang en ook met doorzetten en focus op het resultaat; het beantwoorden van jouw persoonlijke vraag.

Wat we doen?

Als je weet wie je bent, waar je voor staat en wat jouw “KICK iIMG_4222 (1)n LIFE” is dan sta je anders in het leven en ben je gelukkiger enben je succesvoller op welke wijze dan ook!

Je wilt graag iets veranderen of inzicht krijgen. Soms aangezet door je eigen onrust en soms omdat anderen je er mee confronteren. Ondanks je goede intentie en pogingen om er iets aan te doen word je tegengehouden. Omstandigheden, andere personen, organisaties….. en als je heel eerlijk bent ook jijzelf staat de verandering in de weg.

Dat is wat wij samen gaan ontdekken en begrijpen. De oorzaak en de oplossing van je coachvraag liggen vaak heel dichtbij. Je komt het dagelijks tegen en het is zo vanzelfsprekend dat je er telkens onbewust aan voorbij gaat.

Door middel van vragen en oefeningen wordt je bewustzijn over jezelf vergroot en ga je beter begrijpen hoe het voor jou werkt. Je bewuste en onbewuste “IK” beter leren kennen en gebruiken. Ik sta niet aan de zijlijn vragen te stellen. Het is een proces waarin we het samen voor jou gaan ontdekken. Een proces van verbazen, verwonderen, emotie en dus ook van tijd tot tijd eens goed lachen om ons zelf.

In welke omgeving wil je iets veranderen? Wat is het gedrag dat je daar laat zien? Door welke overtuigingen word je gedreven? Welke waarde wil je daarmee realiseren? En uiteindelijk wat is je persoonlijke visie en missie waar je invulling aan wilt geven. Dit is het uitgangsput van waaruit je weer opnieuw naar je leven en werk gaat kijken en richting krijgt.

Dat is jouw KICK in LIFE: het geeft energie in plaats van dat het energie kost. Je kunt je vooral weer richten op zaken waar je zin in hebt!

Specialties: toekomstperspectief, loopbaan, carrière en ambitie, beter samenwerken, onafhankelijk sparringspartner voor directie en management, stress en burn-out.

Coachen, trainen -> richting vinden en vasthouden!

 

 

Lid van:

Voor wie?

Gedurende de afgelopen jaren heb ik met heel veel verschillende mensen mogen werken. Meer dan 10 nationaliteiten, bijvoorbeeld; India, China, Algerije, Mexico, Brazilië, België en natuurlijk Nederland. Vrijwel alle branches zijn vertegenwoordigt; zorg, overheden, high-tech, telecom, wonen, chemie, finance, etc, profit en non-profit. Ik werk met mensen in zowel uitvoerende als aansturende rollen op de verschillende niveaus. Ik vind mensen en hun drijfveren, talenten, gedrag, en hun mogelijkheden en onmogelijkheden fascinerend. Een kennismaking is vrijblijvend, dat is onze gezamenlijke investering.

 

 

Referenties:

De reden om bij Sander een coachingstraject te volgen, was het knagende gevoel bij mij al jaren zonder duidelijk doel voor ogen onderweg te zijn, te anticiperen op alles wat op mijn pad kwam, maar het heft niet in eigen handen te houden. Dit leverde bij mij de nodige frustratie op en het werd tijd om dit te veranderen. 

Met enige scepsis gestart (veroorzaakt door een eerdere ervaring met een coachingstraject - zonder resultaat) was ik positief verrast door de vriendelijke en oprecht geïnteresseerde manier van Sander om de gesprekken te voeren. Dit voelde veilig, zodat ik aandurfde om eerlijk naar mezelf te kijken, mijn beeld van de omgeving weer opnieuw te bekijken. Door onverwachte vragen te stellen, wist Sander me van mijn vertrouwde denkpatronen af te brengen. Zo kon ik tussen opgedane ervaringen en overtuigingen verbanden leggen waarvan ik mij eerder niet bewust was. Hierdoor herkende ik waarom ik zowel in mijn beroep als in privé situaties op een soortgelijke manier reageerde en wat dé grote motivatie in mijn werk is. Het was net een puzzel, die de hele tijd verkeerd om had gelegen. En zoals Sander al tijdens het eerste gesprek voorspelde, lag de oplossing direct voor mijn voeten.

Het coachingstraject ben ik gestart met de verwachting handvaten aangereikt te krijgen, om constructiever met mijn frustratie om te leren gaan. Echter bij de afronding van het traject wist ik - eindelijk! - wat dé grote drijfveer in mijn leven is, mijn missie. Zo heb ik mijn passieve houding weer naar een actieve, ondernemende houding kunnen veranderen. 

Nu ik weet in welke richting ik wil, gaat het duidelijk prettiger en beter! 

 

Nadat ik van mijn werkgever na 12 jaar te horen heb gekregen dat er voor mij geen plaats meer was in hun organisatie, kwam ik, met hulp van Sander, mijn verbitterdheid te boven. 

Hij pakt het probleem bij de wortels aan en slaat geen stap over. Vanuit mijn ongeduld ging het me allemaal niet snel genoeg. "Man, wat kan hij lang door blijven vragen over een klein onderdeel", dacht ik bij mijzelf. Uiteindelijk raakte ik steeds meer overtuigd van de noodzaak. De fundering moet goed zijn, ander blijft er niks stevig op staan. Nooit heb ik zo diep nagedacht over wat ik wil. Ik weet zeker dat veel mensen hun leven (laten) leiden, zonder nagedacht te hebben of datgene wat ze doen wel een verrijking is voor hun leven. 

 Je bent voortdurend op zoek naar antwoorden. Wat is er gebeurd? Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik nu? Ben ik eigenlijk ergens wel goed in? Wat wil ik? En ga zo maar door. Ik had wel een beeld van mijzelf, maar kon het nooit exact onder woorden brengen. Sander heeft met zijn open vragen mij flink aan het denken gezet. Hij moet een engelengeduld gehad hebben, want de antwoorden uitspreken is soms erg moeilijk. 

Nú kan ik nieuwe werkgevers duidelijk maken wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Ik kan nu voor mijzelf duidelijke keuzes maken. Door het coachingstraject heb ik dit alles nu in een paar regels op papier staan. Het is me duidelijk waar ik voor sta, wat mijn overtuiging is en wat voor mij belangrijk is. Helaas heb ik geen antwoorden op de vraag waarom mij dit overkomen is. Maar dat is ook niet belangrijk. Alles wat in je leven gebeurd zal ergens goed voor zijn en heeft zo zijn rede.

Een mooi inzicht waar ik me bewust van ben geworden: Dat wat eindigt, maakt ruimte voor iets nieuws!

F-Gen (het huidige KIEN-FM) is een bedrijf waar jonge professionals de kans krijgen om zich in korte tijd sterk te ontwikkelen. Uitdagende projecten en interim-opdrachten worden gecombineerd met inhoudelijke trainingen, coaching en intervisie.

Met name de coaching blijkt een succesfactor te zijn in de persoonlijke ontwikkeling van onze jonge professionals. Hoogopgeleiden tussen de 22 en 30 jaar krijgen immers behoorlijke uitdagingen voor hun kiezen. Het persoonlijke contact met een persoon die ze kunnen vertrouwen is daarin erg belangrijk. 

Binnen deze setting is Sander voor ons als coach erg belangrijk. Wij zien dat onze jonge professionals zich vertrouwd voelen bij Sander en dat hij mensen verder helpt in hun ontwikkeling.

Hij is in staat om mensen hun eigen ontwikkeling te laten vormgeven door het stellen van prikkelende vragen zonder het geven van een oordeel. Dat kan alleen als er geen sprake is van een standaard verhaal dat overal op de plank ligt, maar door echt in mensen geïnteresseerd te zijn en te snappen dat elk individu uniek is en een andere aanpak vraagt.

Maarten Verwer

Sander is een coach die geen vaste werkwijze heeft, iets waarover ik in het begin even bij twijfelde maar mij uiteindelijk echt verder hielp.

Hij werd vanuit mijn werk voorgesteld om mij te helpen in te zien hoe ik weer lekker in mijn vel kan zitten en wat ik met mijn toekomst wil. Al tijdens het eerste gesprek werd duidelijk dat mijn eigen coachvraag een stap dieper ging.

Hij heeft mij bepaalde dingen laten inzien dat mijn eigen tegel, en daarbij mijn waarden en normen, mijn gedachten en gevoelens, OK zijn. Hij heeft mij de waarde van mijn overtuigingen en capaciteiten laten inzien en het verband met mijn burnout. Blijkbaar had ik deze bevestiging van een coach nodig. Sander weet op een bepaalde manier vragen te stellen en onderwerpen aan te snijden, waardoor ik inderdaad hardop ging denken en niet overal mijn gedachtenfilter overheen liet gaan. Ook al gaf hij zelf voorbeelden, alles is uiteindelijk uit mijn mond gekomen en zoals ik het wil weergegeven. Ik heb echt mijzelf opnieuw ontdekt en dit heeft een positieve werking op mijn leven en mijn relatie met mijn omgeving.

Sander kijkt naar de persoon die hij aan het coachen is en iedereen is anders. Ik was erg gesloten in het begin, maar hij heeft ervoor gezorgd dat ik anders naar mezelf ga kijken en hardop dingen durf te denken,dus te zeggen, zonder eerst na te denken of het wel OK is. Ik zal Sander aanbevelen als coach, omdat hij je niet in een bepaald straatje probeert te laten denken, zodat hij zijn eigen doel heeft bereikt, maar er echt voor jou is!

Sander is een fijne coach waarbij al snel een vriendschappelijk gevoel is ontstaan. In de coachgesprekken bespreken we eerst de actuele situatie en eventuele issues. Hij begeleidt het gesprek al gaande soepel naar een dieper niveau. Hierbij stelt hij scherpe vragen en geeft mij de tijd en ruimte om de achtergronden van mijn keuzes en de mogelijke problemen te ontdekken. Dat mijn manier van handelen bijvoorbeeld met mijn normen en waarden, vaardigheden of omgeving is verbonden, is vaak erg verhelderend. 

De analyse die we maken tijdens de coachgesprekken helpen mij zakelijk en privé betere keuzes te maken. De gesprekken met Sander geven mij vertrouwen in mijzelf door menselijke zwaktes en krachten te evalueren en positief in te zetten. In de coach sessies zit een duidelijk lijn waarin we in mijn tempo naar mijn diepere motivatie kijken. Ik heb het gevoel dat ik door Sander beter het maximale uit mijzelf kan halen.

Sander heeft diverse coachingstrajecten uitgevoerd binnen ons bedrijf. Zijn doelgerichte aanpak heeft ons en met name de medewerkers die het betrof veel gebracht. Sander helpt mensen echt verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Het feit dat Sander samen met de medewerkers duidelijke doelen bepaald en deze continue borgt in het proces maken dat mensen met sprongen vooruit gaan!

Zijn oprechte en gedreven interesse in mensen en in hetgeen dat hen beweegt geven de medewerker en mij als opdrachtgever nieuwe energie. Sander schuwt hierbij niet om kritisch te zijn naar alle betrokkenen in het coachingstraject. Omdat Sander zeer integer te werk gaat voelen de medewerkers zich snel op hun gemak in het traject en hebben ze geen schroom om openheid van zaken te geven, dit is mijns inziens ook een voorwaarde om een traject te laten slagen.

Kortom ik kan Sander als coach warm aanbevelen en leer veel van de samenwerking met hem!

Sander coacht niet met afstand of beschouwend. Bij Sander gaat het over enthousiasme, betrokkenheid, bevlogenheid, iemand die bij zichzelf op de rem moet trappen, iemand die moeite moet doen om afstand te bewaren, actief, ondernemend, extravert, er bovenop zittend en begaan.

Naast de dynamiek is er ook de rust en ruimte om af te dwalen. Sander zorgt voor het vertrouwen en de tijd om verder te kijken. Je wordt geprikkeld en je krijgt zin om los te komen van je gewoonlijke paden en vaste denkpatronen. De wegen waar je al ontelbare keren hebt gezocht naar oplossingen.

Sander vraagt, ik geef antwoorden. Het zijn prettige gesprekken waarbij je vrijuit kunt spreken. Op schijnbaar ongestructureerde wijze brengt hij mijn antwoorden bij elkaar en krijgt het betekenis voor mij! De coachvraag wordt opnieuw erbij gehaald om te kijken of “we” nog goed bezig zijn. Regelmatig heb ik de vraag aangepast, omdat mijn echte vraag toch nog een niveau dieper zat. Je krijgt van Sander ook toelichting zodat je zelf het proces begrijpt dat je doorloopt en weet waar je staat. Omdat je het begrijpt en je het zelf doet, loopt het proces na het gesprek gewoon door. Sander sluit dan bij de volgende afspraak aan waar jij gebleven bent. 

Teruggekomen vanuit mijn burnout, kijk ik op de situatie terug als was het een ongewenste zwangerschap. Niemand zit te wachten op een burnout en het is ook geen leuk traject. Het gaat gepaard met veel emotie en pijn. Achteraf kan ik wel concluderen dat ik bevallen ben van een prachtig kind! Ik heb samen met Sander mijn “Kick in Life” mogen ontdekken!

Ik heb het “roer” met veel vertrouwen omgegooid. Ik doe nu iets dat ik al die jaren al deed, onbewust. Nu is dat het belangrijkste onderdeel van mijn beroep en ik ben bewust dat het mijn Kick is!

 

Voor meer informatie of aanmelden:

Bedrijfsnaam

Uw naam *

Uw email *

Telefoon:

Ik wil graag gebeld worden voor meer informatie op het vermelde telefoonnummer

Ik wil graag een afspraak maken voor een kennismaking met Sander.

Opmerking / Toelichting