Kwatee Training en Coaching

Referentie opdrachtgever, individuele trajecten

Sander heeft diverse coachingstrajecten uitgevoerd binnen ons bedrijf. Zijn doelgerichte aanpak heeft ons en met name de medewerkers die het betrof veel gebracht. Sander helpt mensen echt verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Het feit dat Sander samen met de medewerkers duidelijke doelen bepaald en deze continue borgt in het proces maken dat mensen met sprongen vooruit gaan!

Zijn oprechte en gedreven interesse in mensen en in hetgeen dat hen beweegt geven de medewerker en mij als opdrachtgever nieuwe energie. Sander schuwt hierbij niet om kritisch te zijn naar alle betrokkenen in het coachingstraject. Omdat Sander zeer integer te werk gaat voelen de medewerkers zich snel op hun gemak in het traject en hebben ze geen schroom om openheid van zaken te geven, dit is mijns inziens ook een voorwaarde om een traject te laten slagen.

Kortom ik kan Sander als coach warm aanbevelen en leer veel van de samenwerking met hem!

0 0