Kwatee Training en Coaching

Tulser

” Marjolein is een betrokken, resultaatgerichte professional. Ze bekijkt en overziet zowel het belang van medewerkers, leidinggevenden, als de organisatie alstijd in samenhang. Haar gezonde kritische blik zowel op proces als op inhoud is van toegevoegde waarde voor iedere organisatie.”

Vivian Heijnen Managing Partner, Tulser improvement factory