Kwatee Training en Coaching

Coachen vanuit positief psychologisch perspectief

in samenwerking met de Open Universiteit

Praktijk leergang: Coachen vanuit psychologisch perspectief, in samen werking met de Open Universiteit. Een unieke samenvoeging van academische kennis en praktijkvaardigheden toegespitst op het coachingsvak.

Details

Doel:
Het coachingsvak wordt benaderd vanuit het psychologische perspectief. Dit leertraject bestaat uit een theoretische module en 4 praktijkbijeenkomsten. Je hebt de wetenschappelijke benadering bestudeerd van Coaching. Daarnaast heb je kennisgemaakt met een aantal belangrijke basisvaardigheden in coaching en kunt deze direct toepassen.
Het theoretische deel van de opleiding kan worden afgesloten met een tentamen en maakt deel uit van de universitaire opleiding Psychologie van de Open Universiteit

Doelgroep:
Professionals die in hun werk veel en vooral te maken hebben met het begeleiden van anderen, denk aan: collega's, werkzoekenden, medewerkers, klanten, clienten etc.

Duur:
Het leertraject bestaat uit een theoretisch studiepakket van de Open Universiteit. Verder bestaat het uit 4 praktijk bijeenkomsten van een hele dag, waarin de theorie wordt doorgenomen. En we gaan aan de slag met de praktijk van het coachen. Maximaal 16 deelnemers obv 2 docenten en 2 trainers/coaches met veel persoonlijke aandacht.

Kosten:
€ 1.795,= excl 21% btw, inclusief, koffie, thee en lunch, inclusief studiemateriaal en inschrijving bij de Open Universiteit.
Utrecht en Rotterdam

Download hier: brochure van de Praktijkleergang 

download hier het interview verschenen in de Modulair over de praktijkleergang coaching

Inhoud

De praktijkleergang ‘Coaching: vanuit een positief psychologisch perspectief’ biedt een compact en up-to-date overzicht van de noodzakelijke en voorwaardelijke kennis èn vaardigheden voor iedereen die coachend aan de slag wil.

Aan de hand van de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’ verdiept u zich in de wetenschappelijke fundamenten die ten grondslag liggen aan de moderne coaching. De positieve psychologie wordt daarbij als theoretisch uitgangspunt gehanteerd.

In de praktijkbijeenkomsten wordt u bijgestaan door professionals uit het coachingsvak die u leren om de verbinding te maken tussen de opgedane kennis en de praktijk

 

U leert en ervaart
• hoe groot de invloed van coachen is
• voor wie coaching een geschikte manier is om in beweging te komen
• de theorie praktisch toe te passen in uw dagelijkse praktijk
• hoe belangrijk het is om vanuit uw persoonlijke authentieke kracht te acteren
• een goede basis om op verantwoorde wijzen coachingsgesprekken te voeren

Na het volgen van de praktijkleergang beheerst u binnen de coachingscontext de basisvaardigheden van:
• waarnemen (luisteren, kijken, voelen)
• actief luisteren
• interveniëren
• structureren
• doelgericht coachen

Voor wie
De praktijkleergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een begeleidende functie en op een coachende manier wil werken vanuit een positief psychologisch perspectief. De leergang vormt zodoende een goede basis voor (beginnende) coaches maar is ook interessant voor bijvoorbeeld HR managers, P&O functionarissen en in het algemeen coachend leidinggevenden.

Inhoud
De praktijkleergang bestaat uit de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, ontwikkeld door de Open Universiteit. Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten met zowel een theorie- als een praktijkdeel die door de Open-Universiteit en Kwatee verzorgd worden. Deze bijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en de intervisiebijeenkomsten stellen u in staat om kennis direct toe te passen.

Coaching: een psychologisch perspectief
Een coach werkt per definitie met mensen. Psychologische kennis is daarom onontbeerlijk in de coachingspraktijk om de cliënt op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier verder te helpen. In de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’ wordt coaching dan ook vanuit het perspectief van de psychologische wetenschap benaderd. De nadruk ligt op wetenschappelijke kennis uit de coachingspsychologie en theoretische concepten die aan de basis liggen van de coachingspraktijk.

Literatuur en mediagebruik
De theoretische module maakt gebruik van een reader en een digitale leeromgeving bestaande uit een informatiesite en een digitaal werkboek. De literatuur is bij de cursusprijs inbegrepen.

Praktijkvaardigheden
De training van praktijkvaardigheden neemt in deze leergang een centrale plaats in. Hoe begeleidt u effectief de coachee? De praktijkleergang biedt meerdere handvatten om zelf als coach aan de slag te gaan.
Om de integratie van theorie en praktijk te optimaliseren, is het praktijkdeel telkens gekoppeld aan een lezing van docenten van de Open Universiteit. In deze lezing gaan ze dieper in op de wetenschappelijke concepten die worden behandeld in de theoretische module.

Bijeenkomst 1
Herkent u zich in de volgende situaties?
• Ik stel best goede vragen, maar toch loopt het gesprek vast.
• Ik heb de neiging om steeds met suggesties te komen.
• Ik heb onvoldoende beeld van hoe ik overkom als coach.

Deze dilemma’s en andere knelpunten die u tegenkomt, worden tijdens deze bijeenkomst onder de loep genomen. Daarnaast wordt uw kennis verdiept met betrekking tot de definitie van coachingspsychologie en de eigenschappen die coaching onderscheiden van andere vormen van hulpverlening.
Coaches die expliciet gebruik willen maken van evidentie en wetenschappelijke theorie richten zich vaak tot gedragswetenschappen en specifiek tot de positieve psychologie. De uitgangspunten van deze groeiende stroming binnen de psychologische wetenschap worden toegelicht.

Bijeenkomst 2
Hoeveel manieren van waarnemen kent u? Er zijn er meer dan u denkt. Confronteren is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, want wat u niet wilt is de ander kwetsen. Tijdens deze bijeenkomst leert u dat waarnemen en confronteren onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat confronteren zelfs leuk kan zijn, mits op de juiste wijze.
De theorieverdieping behandelt de invloed van enkele psychotherapeutische stromingen op het coachingsvak, in het bijzonder de oplossingsgerichte therapie.

Bijeenkomst 3
Luisteren is een van de moeilijkste vaardigheden die er is. Dat zult u in deze bijeenkomst zelf gaan ervaren. Maar met alleen goed luisteren komt er nog geen beweging. Ook de juiste interventies op de juiste niveau’s wilt u onder de knie krijgen. Aan beide vaardigheden wordt in deze bijeenkomst aandacht besteed.
Het theorieverdiepingsgedeelte van deze bijeenkomst gaat in op de ingrediënten van succesvol coaching en specifiek op het person-centred werken.

Bijeenkomst 4
Tijdens deze bijeenkomst komen alle theorie en geleerde vaardigheden samen in ‘het wereldcafé’. Door discussie en uitwisseling van kennis en ervaring wordt een integrale visie op coaching gevormd. Leren door te reflecteren staat in deze laatste bijeenkomst centraal. Op die manier merkt u meteen waar uw sterke kanten als coach zitten en welke vaardigheden wellicht nog verdieping behoeven.
In het theorieonderdeel wordt ingegaan op het belang van motivatie en op het structureren van het coachingsgesprek. Stapsgewijs werken volgens een structurerend model geeft een beginnende coach een goede leidraad.

Ingangseisen
Er gelden geen formele ingangseisen, de praktijkleergang doet geen beroep op specifieke voorkennis. Deelnemers moeten wel rekening houden met een leergang op hbo/wo-niveau. Passieve kennis van de Engelse taal is vereist voor het begrijpen van de studieliteratuur.

Studiebelasting
De vier theorieverdiepings- en oefenbijeenkomsten die vereist zijn voor het behalen van een bewijs van deelname voor deze praktijkleergang nemen telkens 6 uur in beslag, en 2 uur voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er intervisie-opdrachten en oefengesprekken die u zelf inplant met medecursisten. De oefengesprekken voert u bij voorkeur met mensen uit uw eigen netwerk.

Indien u besluit om tentamen af te leggen voor de theoretische module ´Coaching: een psychologisch perspectief’, dient u rekening te houden met een bijkomende studiebelasting van 100 à 120 uur.

Groepsgrootte
Twaalf tot zestien personen. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kunnen wij u registreren voor een wachtlijst of een volgende inschrijfperiode.

Deze opleiding wordt verzorgd door de Open Universiteit en Kwatee coaching en training.

Begeleiding door de Open Universiteit:

Prof. dr. Nele Jacobs, Universitair hoofddocent levenslooppsychologie

Dr. Sanne Peeters, Universitair docent Levenslooppsychologie

Dr. Jennifer Reijnders, Universitair docent Levenslooppsychologie

Dr. Johan Lataster, Universitair docent levenslooppsychologie

Begeleiding door Kwatee:

Marjolein van der Maesen de Sombreff

Sander van der Sleen

Beide Partners bij Kwatee | Samen meer dan 20 jaar ervaring als trainer en coach

Financieel
Het tarief van deelname aan deze leergang bedraagt € 1.795. inclusief cursusmateriaal en lunch. Het cursusmateriaal bestaat uit: readers, digitaal werkboek, toegang tot de digitale leeromgeving en een cursusmap. Bent u reeds in het bezit van de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, dan worden de reeds betaalde kosten hiervan in mindering gebracht op het totaalbedrag voor de praktijkleergang.

Rooster en opleidingslocatie
De theoretische module bestudeert u grotendeels zelfstandig in uw eigen omgeving.
De vier verdiepings- en praktijkbijeenkomsten kunt u bijwonen in Eindhoven of Utrecht:

De datums voor de komende praktijkleergang zijn:

Utrecht:
Bijeenkomst 1, di 24 september 2019 10:00-16:30
Bijeenkomst 2, di 29 oktober 2019 10:00-16:30
Bijeenkomst 3, di 3 december 2019 10:00-16:30
Bijeenkomst 4, di 7 januari 2020 10:00-16:30
 
 

Certificering
U krijgt een bewijs van deelname voor de praktijkleergang Coaching indien u de opdrachten uit de verdiepings- en praktijkbijeenkomsten heeft afgerond.
Behaalt u daarnaast het tentamen voor de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, dan ontvangt u voor deze module een afzonderlijk cursuscertificaat. Om de praktijkleergang met een voldoende af te sluiten is het dus niet noodzakelijk dat u het tentamen voor deze theoretische module heeft gehaald.

Meer informatie
Voor meer informatie over de praktijkleergang kunt u contact opnemen met:

Marjolein van der Maesen de Sombreff, T +31646081811

of Sander van der Sleen, T +31681249496 /  

of via de mail: info@kwatee.nl

Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de website www.ou.nl/praktijkleergangcoaching of meld je aan via de aanmeld-button rechts bovenaan deze webpagina.

Aanmelden

Aanmelden: 

Bedrijfsnaam (verplicht)

Uw naam *

Uw email *

Telefoon:

Ik meld mij aan voor: *
Utrecht, Praktijkleergang Coaching op 29/10, 3/12, 7/1 en 4/2/2020.

Na het verzenden van deze aanmelding kunt u het inschrijfformulier van de Open Universiteit invullen:
Inschrijfformulier Open Universiteit

Voor meer informatie:

Bedrijfsnaam (verplicht)

Uw naam *

Uw email *

Telefoon:

Ik wil graag gebeld worden voor meer informatie op het vermelde telefoonnummer

Opmerking / Toelichting